• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน

 •      บริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม จำกัด นำเสนอบริการธุรกิจครบวงจร โดยธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งกลุ่มดังนี้

       กลุ่มธุรกิจโฆษณา ดำเนินกิจการด้านการโฆษณาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมสื่อโฆษณาทุกประเภท

       กลุ่มธุรกิจไวน์ เป็นผู้นำเข้าและส่งออกไวน์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชีย ในส่วนดำเนินการการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ แบรด์ มี วา ซา น่า ไวน์ แอนด์ อาร์ต ซึ่งกำลังดำเนินการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกภูมิภาคของประเทศ

       กลุ่มธุรกิจประหยัดพลังงาน ดำเนินงานเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตสินค้าประหยัดพลังงานระดับโลก ซึ่งฐานการผลิตสินค้าอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

       กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวิภาพ เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ จึงทำให้เป็นธุรกิจซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

       กลุ่มธุรกิจงานศิลปะเป็นธุรกิจที่นับได้ว่าเป็นจุดก่อตั้งบริษัทจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่ง โดยนโนบายหลักยังคงมุ่นเน้นที่จะทำการเผยแพร่งานศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ ให้ยังคงอยู่และเป็นที่ยอมรับในประเทศและในประเทศสากล

       กลุ่มวิจัยและพัฒนาธุรกิจมุ่นเน้นการหาเทคโนโลยีและนวตกรรมเพื่อการพัฒนารวมถึงวิเคราะห์วิจัยแนวโน้มความต้องการของสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นผู้ดำเนินงาน

  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต