• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 •      บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 โดยแต่เริ่มเดิมทียังมีได้ดำเนินการในรูปแบบบริษัท หากแต่ผู้ก่อตั้งดำเนิน งานเป็นในรูปแบบของมูลนิธิโดยมิได้หวังผลกำไรมีจุดมุ่งหมายไปทางด้านงานทางด้านศิลปะ ต่อมาในราวปี2533จึง เริ่มดำเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยจำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีกภายในประเทศ

  ในปี2535 ได้ขยายธุรกิจ ทางด้านกฎหมายโดยการเปิดสำงานงานด้านกฎหมายเพื่อการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ในปี2537 ได้เริ่มลงทุนธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยการดำเนินการธุรกิจในการจัดสรรที่ดิน ซึ่งต่อมาในปี 2539 ได้ขยายกิจการในธุรกิจการประเมินสินเชื่อ และในปี 2540 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ ทางด้านโฆษณา

       จากจุดนี้ทำให้รายได้รวมของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมามีผลกำไรนับ 1000 ล้านบาท จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดำเนิน ธุรกิจให้ทันสมัยและเป็นระบบสากลมากยิ่งขึ้นและในวันที่ 15 สิงหาคม 2545 จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ และได้ดำเนินการธุรกิจในกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายขยายกิจการไปสู่ระดับสากลมากขึ้นในโอกาสต่อไป


  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต