• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 •      ในกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเพื่อนำมาบริหารจัดการองค์กรรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

       เนื่องด้วยบริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม ได้ดำเนินธุรกิจและเป็นพันธกิจกับบริษัทผู้ดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารระดับประเทศ จึงได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในสร้างรายได้ให้ธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

       นอกจากนี้ในกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังได้มีการศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มิได้ทำธุรกิจที่หวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดำเนินธุรกิจแบบธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต