• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 •      แต่เริ่มเดิมทีก่อนที่จะได้มีการจัดตั้งบริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม นั้นมิได้เป็นการจัดตั้งเป็นธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไร หากแต่ด้วยความที่มีใจรักงานทางด้านศิลปะจึงได้มีโอกาสพบเจอศิลปินอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดในขณะนั้นว่า ศิลปะยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่เฉพาะคนบ้างกลุ่มเท่านั้นศิลปินในยุคนั้นจึงยังไม่มีชื่อเสียง ไม่เป็นที่ยอมรับ ศิลปินจึงเป็นอาชีพที่ค่อยๆหายไปเป็นที่น่าเสียดายยิ่ง

       ซึ่งทางผู้ก่อตั้งมองเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุน รวมถึงช่วยเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้ไปสู่ผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะ จึงทำให้มีการสะสมผลงานของศิลปินมากขึ้น ทำให้มีโอกาสได้เห็นผลงานอันวิจิตรงดงาม หลากหลายตามแต่สไตส์ของศิลปิน

       จึงเริ่มมีแนวความคิดที่จะรวบรวมศิลปะเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับผู้อื่นได้ชมบ้าง ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นการช่วยให้วงการศิลปะในประเทศให้มีผู้เห็นคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้น

       นอกจากนี้ทางผู้ก่อตั้งยังมีแนวความคิดที่จะเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินไทยไปสู่สายตาชาวโลก โดยได้เริ่มรวบรวมผลงานของศิลปินตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อจัดทำเป็นเว็บไซด์ในลักษณะแกลเลอร์รีออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนสื่อในการแสดงผลงานทางด้านศิลปะที่ตอบสนองความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ไม่ลืมคุณค่าของคำว่า "ศิลปะ"


  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต