• ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาจีน
 •      "การโฆษณาคืองานศิลปะ" จากมุมมองทางความคิดที่ว่า การโฆษณานั้นมิใช่เป็นแต่เพียงการนำเสนอสินค้าและบริการแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่โฆษณาในทัศนะคติของเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรคเช่นเดียวกับ การสร้างงานศิลปะของ ศิลปินที่บรรจงรังสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ สร้างความรู้สึกน่าจดจำแก่ผู้พบเห็น

       จากจุดนี้เองจึงทำให้เราผู้นำของการนำเสนอสื่อโฆษณากลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาสามมิติ (ไตรวิชั่น), จอโฆษณาสาธารณะ, บอลลูน, สติ๊กเกอร์ภายนอกอาคาร, สื่อโฆษณาเคลื่อนที่, กล่องไฟโฆษณา, พิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจท, งานสิ่งพิมพ์, ป้ายประกาศ ฯลฯ

       เรา คำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเสมอ จึงเลือกใช้สื่อโฆษณาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา โดยมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลาควบคู่ไปกับคุณภาพของผลงานทุกชิ้นงาน พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้สื่อต่างๆในแบบที่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อโฆษณาที่มากด้วยประสบการณ์


       ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายงานบริการของเรา เชิญท่านมาร่วมพิสูจน์ศักยภาพของเรา..."บริษัท บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม จำกัด"

  © 2012 บางกอกอาร์ตแกลเลอร์รีดอตคอม (สงวนลิขสิทธิ์)
  สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอก สำเนาข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาต